Lejebetingelser

Den fulde version

Den fulde version

Disse betingelser er ofte lange og lidt kedelig læsning, men det er ikke desto mindre vigtigt, at de gennemlæses grundigt inden aftale om leje, da de danner grundlag for vores aftale. Skulle der være punkter, hvor der er tvivl eller uenighed, skal I kontakte os, inden lejeaftalen indgås.


Udlejningsbetingelser hos GoAutoCamping ApS:

Porthusvænget 3, 5700 Svendborg, info@goautocamping.dk, CVR: 42070793

Priser

Alle priser er oplyst i danske kroner (DKK) og inkl. moms

Bestilling og betaling

Betalingsbetingelser ved betaling med kredit- eller debetkort:

Ved booking trækkes et beløb på DKK 3.000 som forudbetaling for lejen. Efter betaling fremsendes endelig reservationsbekræftelse sammen med en faktura på restlejebeløbet. Med denne faktura følger betalingslink til kredit/debit kort betaling, som lejer skal aktivere til træk senest 60 dage, før lejemålet starter. Hvis booking er foretaget under 60 dage, før lejemålet starter, skal betalingslink aktiveres til træk samtidig med modtagelse af fakturaen på restbeløbet. Aktiveres betalingslinket ikke rettidigt uden forudgående aftale, anser udlejer lejemålet som værende ophævet.

Betaling med bankoverførsel:

Ved booking betales et beløb på DKK 3.000 som forudbetaling for lejen. Efter indbetaling fremsendes endelig reservationsbekræftelse sammen med en faktura på restlejebeløbet, som skal betales senest 60 dage, før lejemålet starter. Hvis booking er foretaget under 60 dage, før lejemålet starter, forfalder restlejebeløbet ved modtagelse af fakturaen. Betales der ikke rettidigt uden forudgående aftale, anser udlejer lejemålet som værende ophævet.

Enhver indbetaling betragtes som værende en accept af lejebetingelserne, med mindre andet er noteret på bekræftelsen.

Depositum

I forbindelse med leje af autocamper er der et depositum på DKK 7.000. Dette reserveres på lejers kreditkort dagen før lejemålet starter, og frigives efter hjemkomsten, når autocamperen er gennemgået, og såfremt autocamperen fremstår som udleveret og øvrige betingelser er opfyldt.

OBS: Ved opgørelse af skader, m.v. kan der gå op til 30 dage, før depositum frigives. Ved kørsel i Sverige og Norge kan der gå op til 120 dage, før udlejer modtager opkrævninger for vejafgifter. Lejer kan derfor med fordel gemme kvitteringer for betaling af vejafgifter, da udlejer ellers ser sig nødsaget til at tilbageholde en del af depositum i op til 120 dage til eventuelle ubetalte vejafgifter.

Afbestilling

Ved afbestilling hvor der er mindst 60 dage til udleveringsdagen: Det eventuelt indbetalte depositum samt lejebeløbet refunderes på nær DKK 2.000.

Ved afbestilling hvor der er mellem 30-59 dage til udleveringsdagen: Det eventuelt indbetalte depositum samt lejebeløbet refunderes på nær DKK 4.000.

Ved afbestilling hvor der er mindre end 30 dage til udleveringsdagen: Lejer hæfter for den fulde leje, såfremt autocamperen ikke kan udlejes til anden lejer i den reserverede periode. Ved udlejning til anden lejer refunderes det eventuelt indbetalte depositum samt lejebeløbet på nær DKK 4.000.

OBS: Det er i de fleste tilfælde muligt at tegne afbestillingsforsikring via eksempelvis Europæiske, hvilket lejer selv er ansvarlig for.

Lejeperiode og udlevering

Lejeperioden er den til enhver tid bekræftede fra udlejer. Udlevering foregår på første lejedag mellem kl 10 og kl.12. Inden afhentning af autocamperen har lejer forpligtet sig til nøje at gennemgå diverse instruktionsvideoer, som udlejer giver adgang til når 1. del af lejebeløbet er indbetalt. Videoerne indeholder en grundig instruktion i, hvordan autocamperen fungerer, og hvilke forhold lejeren skal kende til før ibrugtagningen. Aflevering foregår på den aftalte dag senest kl. 16. Udlevering og aflevering foregår i Svendborg.

Forud for udlevering har udlejer gennemgået autocamperen og forsynet vognen med en udlejningsrapport, der bl.a. indeholder eventuelle skader og mangler, der ikke er en hindring for at den aftalte leje kan gennemføres. Udleveringsrapporten underskrives af lejer inden autocamperen tages i brug. Skader, der ikke er noteret på udleveringsrapporten, vil lejer blive opkrævet efterfølgende.

Kørselsbetingelser

Autocamperen må af forsikringsmæssige årsager kun føres af personer over 25 år, der på udleveringsdagen har haft gyldigt kørekort B i mindst 2 år. Autocamperen må kun føres af personer, som har leveret en kopi af deres kørekort til GoAutoCamping. Såfremt kopi af kørekort ikke forelægger ved udleveringstidspunktet, betragtes autocamperen som uafhentet, og afbestillingsbetingelserne træder i kraft. Det er lejers ansvar, at der under kørsel kun transporteres det antal personer, som autocamperen har seler og lasteevne til, og alle personer skal til enhver tid under kørsel have selen fastspændt.

Udstyrsliste

Ud over bildelens normale funktioner, har autocamperen meget udstyr som alt sammen er beskrevet i instruktionsvideoerne:

Standardudstyr med følgende faste installationer:

•  Ferskvandstank

•  Spildevandstank

•  Køleskab med fryser til hhv. gas, 12V eller 230V

•  Kemisk kassettetoilet

•  Gasdrevet opvarmningsenhed til både

rumopvarmning og varmt vand (10 liter)

•  3 kogeblus – gas

•  Cykelholder til 2 letvægtscykler – max last 60 kg.

•  TV-skærm 12V med tilhørende Google-Chromecast

•  Internet til brug i Danmark

•  Solmarkise

•  GPS sender (lokationssporing ved tyveri)

•  Truma Duo Control gassystem, der tillader brug af

gas under kørslen

Derudover har Autocamperen følgende løst udstyr, som er indeholdt i lejeprisen:


•  Strømkabel og diverse adapterer til ekstern

strømtilslutning

•  Vandslange til påfyldning af vand

  • Vandunk

•  Hjulkiler til nivellering af autocamperen ved

overnatning

•  Advarselstrekant og 2 gule veste

•  1-2 gasflasker indeholdende gas der dækker

forbruget i lejeperioden

•  Tabs til kemisk toilet

•  4 ruller toiletpapir til brug ved kemisk toilet

•  Campingbord

•  Campingstole

•  Diverse service og bestik

•  Diverse køkkenudstyr i form af gryder, kedel,

pande, skærebræt mv.

•  Beskyttelses lagner til madrasserne (Medbring selv

lagner, hovedpuder og dyner)


Lejer er erstatningspligtig ved ødelæggelse eller bortkomst af udstyr.

Under rejsen

Lejer er forpligtet til på daglig basis at kontrollere vand, luft, olie, diesel og andet, der kan have betydning for autocamperens fortsatte funktion. Lejer hæfter for skader, der er en direkte følge af forsømmelser ved ikke at varetage vedligehold og eftersyn på autocamperen i lejeperioden. Lejer hæfter for slidskader, som skyldes uansvarlig behandling af autocamperen. selvrisikoen dækker ikke ved sådanne forsømmelser. Læs selv mere om selvrisiko under særskilt afsnit.

Kilometerforbrug

Ved leje medfølger 800 km for de første 3 dage og herefter 200 km pr. dag. Øvrigt forbrug beregnes med DKK 2,00 pr. km.

Udskiftning af gasflasker

Autocamperen er ved udlevering forsynet med gasflasker med gasindhold der dækker lejeperioden. . Ved normalt forbrug i sommersæsonen vil 1 fyldt flaske kunne række til minimum 1 uge. Ved normalt forbrug i ydersæsonen, hvor varmeapparatet er i kontinuerligt brug, vurderes det, at én flaske rækker til ca. 4 dage. Ved længere ture eller vinterrejser, hvor autocamperen skal holdes godt varm undervejs, kan det være nødvendigt med udskiftning af den ene gasflaske. Dette kan i DK og Norge ske ved en af Kosangas mange opstillede gas automater. Ved længere udlandsophold kan der laves aftale med GoAutoCamping.dk af medbringe en adapter til tyske gasforhold og kun én dansk gasflaske. Forhør nærmere hos os.

Elkedler og hårtørrer

Kogning af vand skal foregå i gryde eller kedel på komfurets gasblus. De fleste campingpladser i Europa kan ikke håndtere det høje strømforbrug en elkedel kræver, og det kan derfor resultere i strømsvigt på hele pladsen. Det samme gør sig gældende for hårtørrer.

Rygning

Det er ikke tilladt at ryge i autocamperen.

Husdyr

Det er ikke tilladt at medbringe husdyr i autocamperen.

Trafikforseelser

Udlejer opfordrer lejer til at sætte sig grundigt ind i de besøgte landes trafikregler, idet lejer hæfter for alle politimæssige anliggender og andre krav, der skyldes lejers brug af køretøjet. Udlejer kan således ikke gøres ansvarlig herfor. Dette inkluderer ligeledes samtlige trafikforseelser, herunder fartbøder, parkeringsbøder, manglende betaling for vejafgifter, m.v. samt andre krav, der kan relateres til lejeforholdet. GoAutoCamping forbeholder sig retten til at opkræve lejer for bøder og dertilhørende gebyrer (herunder administration DKK 350), hvilket først og fremmest dækkes af det reserverede eller betalte depositum. Er depositum returneret, sendes efterfølgende opkrævning for diverse trafikforseelser.

Kørsel i Sverige og Norge

Hvis turen går nordpå, kan lejer med fordel forudregistrere sig hos enten Autopass/Norge (https://www.epcplc.com/register) eller EPASS24/Sverige (https://www.epass24.com/register). Nogle steder kan der også betales med BroBizz. Hvis lejer fremviser kvitteringer for passager, anser udlejer det ikke for værende nødvendigt med tilbageholdelse af en del af depositum, jf. afsnit om depositum.

Småskader

Hvis der under lejemålet springer en sikring, en vandpumpe holder op med at fungere, eller der sker andre mindre tekniske fejl, er det lejers pligt at få udbedret disse ting. Efter aftale med udlejer kan lejer indkøbe nye og mindre reservedele for op til DKK 1.000, som refunderes mod aflevering af kvitteringer.

Alvorlige skader

Er der tale om en skade eller lignende af så alvorlig karakter at autocamperen ikke kan køre videre, skal lejer efter forudgående aftale med udlejer kontakte SOS, som derfra vil sørge for assistance og evt. bugsering. Eventuelle mekaniske fejl, som ikke skyldes lejers forsømmelser eller adfærd i øvrigt, dækkes af udlejer, men kan ikke udføres uden forudgående aftale med GoAutoCamping.dk. Enhver udbedring skal foretages af og på et autoriseret værksted. Lejer er ansvarlig for skader, m.v., der er undtaget i normal ansvars- og kaskoforsikring, herunder grov uagtsomhed, beruselse, krigshandlinger, m.v. SOS yder hjemtransport, hvis reparationen varer mere end 3 dage, men giver ikke ydelse til kost og logi ved reparationer under 3 døgn. Udover SOS-ydelsen er lejer ikke berettiget til erstatning. Skader for mere end DKK 1.000 skal aftales med udlejer før reparationen. Regningen betales af udlejer ved hjemkomst, såfremt skaden ikke er forskyldt af lejers forsømmelser eller adfærd i øvrigt. Fejl på stereoanlæg, køleskab, fryser, navigationssystem, fjernsyn eller andet indvendigt udstyr betragtes ikke som værende alvorlige skader.

Eksempler på skader undtaget i normal ansvars- og kaskoforsikring

Fejlagtig påfyldning af diesel i ferskvandstanken indebærer udskiftning af denne tank, de dertilhørende slanger og varmtvandsbeholderen. Denne udskiftning er ikke omfattet af forsikringen, og skal derfor betales af lejeren. Hvis det kun er udskiftning af vandtanken, beløber sådan en skade sig til ca. DKK 30.000.

Fejlagtig påfyldning af brændstof – noget andet end diesel – kan resultere i ødelagt motor, der dermed skal udskiftes. Denne udskiftning er ikke omfattet af forsikringen, og skal derfor betales af lejeren. En sådan skade kan beløbe sig til ca. DKK 100.000.

Glemmer lejer at lukke beboelsesdelens sidevinduer og tagvinduer under kørsel, og disse beskadiges af træer m.v. eller rives af i vinden, står udbedringen for lejers regning. Denne skade beløber sig til ca. DKK 10.000. Ved skader som ovenstående, hvor autocamperen efter lejers grove mislighold ikke kan lejes ud til efterfølgende lejere, vil der blive pålagt et erstatningskrav dækkende for lejen i den periode, hvor autocamperen repareres.

Ulykker

Ved ulykker skal GoAutoCamping kontaktes omgående. Sørg for at få optaget politirapport og tag aldrig skylden på dig i udlandet. Det kan blive dyrt. Hvis andre er involverede i ulykken, så husk at få informationen til forsikringspapirerne. Husk billeder af skaden, skadesstedet, modpartens nummerplade og andet, der findes nødvendigt i tilfælde af en senere forsikringssag, idet udlejer er uden ansvar, hvis forsikringen ikke dækker grundet manglende dokumentation fra lejer.

Stenslag

Stenslag er sjældent selvforskyldt, men kender lejer årsagen til stenslaget bør information herfor fremlægges, så udlejer kan få dækket skaden af skadesvolder. Det kan eksempelvis være, hvis en vognmand taber sten fra sit læs, eller vejen er belagt med sten som følge af vejarbejde, m.v. Lejer bør i sådanne tilfælde fremvise billeder samt information.

Tyveri og ran

Autocamperens forsikring dækker for skader på inventar, såfremt der foreligger en politirapport. GoAutoCamping har intet ansvar for tyveri af personlige ejendele eller lignende. Lejer kan derfor med fordel tjekke sin egen indboforsikring, der ofte dækker for alt lejers gods, såfremt indbrudet politianmeldes. Det er lejers ansvar, at der optages politirapport, og at en kopi medbringes til udlejer.

Forsikring

I lejen er der inkluderet fuld kasko- samt SOS-forsikring. Kaskoforsikringen dækker alene skader på autocamperens karosseri. Skader på installationer, møbler og andet inventar er ikke omfattet af kaskoforsikringen, og skal derfor betales af lejer. Lejers egen indboforsikring dækker ofte for personlige genstande efter samme regler som ved opbevaring i parkeret bil. Forsikringen er dækkende i de fleste europæiske lande, dog er der ikke gældende forsikring og derfor ikke indkørselstilladelse i Tyrkiet, Marokko, Israel, Rumænien og det tidligere Sovjetunionen.

Selvrisiko

I forbindelse med hver kaskoskade, parkeringsskade, trafikskade og andre skader, er der en selvrisiko for lejer på DKK 9.000 pr. skade. Det er her forsikringsbranchens regler, der er gældende. Skader efter fejlagtig betjening af autocamperen eller fejlagtig betjening af installationer i autocamperen er ikke dækket af selvrisikoforsikringen og skal derfor fuldt ud

erstattes af lejer. Forsikringsselskabet betragter hver enkelt skade separat med individuel selvrisiko. Hvis føreren/lejeren i en trepunktsvending først bakker ind i et træ for derefter at køre frontalt ind i en lygtepæl, betragtes det som værende 2 adskilte skader med hver sin selvrisiko.

Udlejer opfordrer lejer til at gennemgå egen indboforsikring, for ofte er der i forbindelse med leje af personbil – som autocamperen er – inkluderet en nedsættelse af selvrisikoen. Nogle danske forsikringsselskaber har endvidere gjort det muligt at tegne ekstra forsikringer i forbindelse med leje af autocampere, således at selvrisikoen nedsættes.

Aflevering

Af hensyn til næste lejer er det vigtigt med rettidig aflevering. Der kan naturligvis opstå situationer, hvor lejer bliver forhindret i at aflevere på det aftalte tidspunkt. I så fald kontaktes udlejer med det samme. Ved forsinket aflevering i forhold til den i kontrakten aftalte tid, opkræves DKK 1.000 pr. påbegyndt time.

Ved påbegyndt 4. time hæfter lejer for udgiften til en erstatningsvogn til efterfølgende lejer, svarende til den periode autocamperen er udlejet i. Ved aflevering før aftalt tid refunderes lejen for den resterende periode ikke.

Efter aflevering laver udlejer en stikprøvegennemgang af autocamperen. Alle fejl, mangler og skader noteres på afleveringsrapporten, som derefter sendes til lejer. Nogle skader kan først ses efter den efterfølgende vask og rengøring, hvorfor udlejer forbeholder sig retten til at opkræve lejer for ikke registrerede fejl, mangler og skader, såfremt disse ikke er oplyst ved aflevering. Ved forsinket aflevering eller aflevering udenfor normal åbningstid forbeholder udlejer sig i sin ret til at foretage gennemgang af autocamperen, efter at lejer er taget afsted.

Tjekliste ved aflevering

Autocamperen udleveres rengjort og skal afleveres i samme stand.

• Tjek, at I ikke har efterladt noget i skabe,

handskerum, under madrasser, m.v. Alle madvarer

(også salt, peber, krydderier mv.) skal fjernes.

• Køkkenudstyr, service og tilbehør afleveres på

samme vis, som det er udleveret.

• Bad og toilet skal være rengjort.

• Toiletkassetten tømmes helt og skylles. Der skal

altså ikke være sanitetstabs, vand eller andet i

toiletkasetten ved aflevering.

• Køleskab og fryser tømmes og rengøres.

• Komfuret rengøres.

• Alle overflader, herunder borde, skabe og gulve,

rengøres.

• Spildevandstanken tømmes.

• Skrald smides ud.

• Brændstof (diesel) og sprinklervæske fyldes op.

Mangelfuld rengøring

Såfremt rengøring og vask, m.v. fra ovenstående tjekliste fremstår som værende mangelfuld, opkræves dette i forbindelse med returnering af depositum. Manglende indvendig rengøring opkræves med DKK 650 pr. påbegyndt time. Ved manglende tømning af spildevands- og toiletkassette opkræves DKK 1.000 pr. del. Det er IKKE muligt at tømme hverken toilet eller spildevand her hos udlejer, så lejer kan med fordel søge steder til tømning af kemisk toilet og spildevandstank. Manglende brændstof opkræves med dagsprisen plus DKK 325 i arbejdstid.

Forbehold og garanti fra udlejer

GoAutoCamping tager generelt forbehold for ændringer i bilmodeller, udstyr, priser, beskrivelser og trykfejl. GoAutoCamping forbeholder sig retten til at foretage ændringer til en lignende eller bedre autocamper uden forudgående notifikation. Kan den lejede autocamper ikke udleveres på grund af skade, tekniske fejl eller forsinket levering fra tidligere lejer, vil GoAutoCamping forsøge at finde en tilsvarende autocamper til lejemålet. Erstatningskøretøjet kan variere i størrelse og model, og lejedifferencen refunderes naturligvis. En opgradering vil ske uden omkostninger for lejeren. Er lejer ikke tilfreds med erstatningskøretøjet, må denne være indforstået med at lejemålet udsættes. Ønsker lejer i stedet at afbestille leje af camper er det de ovenstående afbestillingsregler, der er gældende. Lejer kan ikke kræve erstatning for tabt ferie forårsaget af uheld med den lejede autocamper. Ej heller som følge af mekaniske fejl eller ved fejl i autocamperens tekniske installationer, herunder mekanisk trappe, vandhane, toilet, m.v. Der tages forbehold for, at der i weekender samt i hverdagen efter kl. 18.00 er begrænset mulighed for at kontakte udlejer.